logo

Arabisch

image
Detail typemachine met Arabisch schrift, met غفقثصض indeling.

Het Arabisch is een Semitische taal die door circa 240 miljoen mensen wordt gesproken. Het Arabische alfabet bestaat in totaal uit 28 letters; eigenlijk allemaal medeklinkers. Veel letters lijken hetzelfde, maar worden van elkaar onderscheiden door middel van punten boven of onder de letter. Je schrijft het Arabisch van rechts naar links.

Specifieke problemen bij Arabische lay-out


  • Speciale software voor Arabisch.
  • Arabisch kent geen af-bre-kingen.
  • Lettercontouren voor de zekerheid?
  • Ruime keuze (nieuwe) Arabische fonts.

Heb je altijd speciale software nodig om op een correcte manier Arabische teksten op te maken? Ja en nee. Met betaalbare plug-ins als World Tools en ScribeDOOR kun je korte stukken Arabisch verwerken in (soms oude) reguliere taalversies van Adobe Indesign of Illustrator. Denk aan een opschrift of het aanpassen van visitekaartjes. Dit werk zou een oplettende vormgever eventueel zelf kunnen doen, al is enige kennis van taal en schrift wel een voorwaarde. Want het kan al snel misgaan.

Voor grotere stukken lopende tekst, brochures, boeken, etc. is het inschakelen van een specialist eigenlijk onontbeerlijk. En ook het gebruik van de Middle East-editie van Indesign was lange tijd hiervoor noodzakelijk. De overtreffende trap in Arabische typografie bod Tasmeen van Decotype, dat als set van plug-ins verkrijgbaar was voor Indesign CC. Verleden tijd, want de laatste release van Tasmeen was voor Indesign CC 2021. Verkoper Winsoft levert ook geen nieuwe (oude) licenties meer.

Met de overgang van stand alone pakketten naar de Creative Cloud in 2013 is het makkelijker geworden om bij Adobe een andere taalvariant van Indesign, Illustrator of Photoshop te bemachtigen. Veel van de specifieke instellingen voor Arabische en Perzische schriftsystemen waarover je in de ME-edities beschikte, vind je gelukkig terug in een hedendaagse CC-taalvariant. Advies voor de doe-het-zelvende vormgever die zonder (veel) kennis van het Arabisch aan de slag wil gaan: bel ons desnoods even, zodat we snel je inspanningen kunnen nalopen. Want een fout is snel gemaakt.

Teksten die in het Arabisch/Perzische schrift gezet worden kennen geen afbrekingen. Afbrekingen worden vaak gebruikt om een tekst passend te krijgen als de ruimte beperkt is, bijvoorbeeld bij verpakkingen. Die optie heb je dus niet voor de Arabische en aanverwante schriftsystemen.

Als tekst moet worden uitgevuld kan de typograaf gebruik maken van zogenaamde kashida's, waarbij de verbindingsstreep in een woord verlengd wordt tot aan het einde van de regel. Het niet (1) of wel (2) toepassen van kashida kan in de ME-versie van Indesign worden ingesteld.

wel of geen kashida's in het Arabisch

Arabisch neemt behoorlijk wat typografische ruimte in, een probleem waar je al snel mee te maken krijgt bij het ontwerp van verpakkingen. Ten opzichte van een Engels origineel zal een tekst in het Arabisch 20 tot 25% meer ruimte behoeven.

Het is vaak handig om (na controle door een native speaker) de tekst in Indesign of Illustrator naar lettercontouren (outlines) te converteren, anders loop je de kans dat bij (her-)openen van je document bij de drukker het alsnog fout gaat. Het resultaat lijkt voor het ongeoefend oog op Arabisch, maar er staat in feite onleesbare flauwekul.

Hetzelfde zie je vaak bij het knippen en plakken vanuit een correct Word-bestand naar Indesign. Zelfs bij het gebruik van een Arabisch lettertype in Indesign gaat het soms fout: de letters staan verkeerd om en zijn niet met elkaar verbonden. Nummer 3 hieronder is correct Arabisch, nummer 4 klopt totaal niet. Zo is menig correcte PDF helaas fout van de drukpers gekomen.

foutief Arabische typografie

Waren lange tijd de opties voor lettertypen voor Arabic typesetting beperkt in vergelijking met de enorme keuze aan Latijnse schriften; tegenwoordig ligt dat echt anders. Nieuwe generaties typografen brengen het ene naar de andere schitterende font uit, soms traditioneel van stijl (broodtekst), maar vaker nog modern. De laatste ontwerpen zijn zeer geschikt voor marketingcommunicatie, signage, online typografie en reclamewerk.

Relatief wel nieuw zijn typografische globetrotters, de multilingual typefaces (soms eigenlijk foutief font superfamilies genoemd), waarbij bijvoorbeeld Arabische lettertekens stijlvol gecombineerd worden met Latijnse glyphs, en vaak nog andere schriftsystemen als Thai, Devanagari en Chinees. Reeds lang gevestigde namen als de letterfamilies Frutiger en Univers hebben zo ook hun Arabische en Perzische evenknie gekregen.

Een overzicht van lettertypen om Arabische tekst te zetten vind je op de Pinterest-pagina van Luna 3. Ook is aangegeven of we deze letter in huis hebben (in voorbereiding).

Voorbeelden van ons werk

Marit Törnqvist i.s.m. IBBY, Letterenfonds & uitgeverij Querido
Bloemlezing

Een boek voor jou is een bundeling van de bekendste Nederlandstalige kinderboeken voor kinderen die net in Nederland zijn aangekomen. Tienduizend boeken zijn begin 2024 uitgedeeld als welkomstgeschenk in ruim 160 azc’s in Nederland. Een boek voor jou verschijnt in 6 taalversies, waaronder het Arabisch. Luna 3 verzorgde de lay-out van al deze talen en schriften.

IBBY
Arabisch zetwerk & lay-out / Kinderboek Querido
Woordenboek en lesboeken Arabisch voor Uitgeverij Coutinho


Uitgeverij Coutinho
Serie Arabische lesboeken

Yalla Yalla! is een nieuwe, rijk geïllustreerde methode om kennis te maken met de Arabische taal. Luna 3 verzorgde in Indesign en Illustrator de lay-out van deze drie boeken, die samen het eerste deel van de serie vormen.

Uitgeverij Coutinho

Koppert Biological Systems
Catalogus

In opdracht van Communicatiebureau Creatieve Zaken bouwden we voor klant Koppert een catalogus geheel om voor het Arabisch taalgebied.

Koppert
Catalogus Koppert | Arabisch zetwerk & lay-out


Woordenboek en lesboeken Arabisch voor Uitgeverij Coutinho


Uitgeverij Coutinho
Serie Arabische lesboeken

Voor deze uitgeverij maakten we de gehele serie Arabisch voor Beginners op, inclusief de bijbehorende woordenlijst.

Uitgeverij Coutinho


Deserttulip, Jordanië
Logo en visitekaartjes

Luna 3 ontwierp de huisstijl voor deze start-up in Jordanië. Deserttulip legt zich toe op de ontwikkeling van waterbesparende technieken voor de land- en tuinbouwsector.

Deserttulip Middle East
logo, huisstijl, visitekaartjes, holding page voor DesertTulip
Arabische labels voor Dermacyn en Vetericyn


Oculus/Sonomapharma
Labels voor verpakkingen en handleidingen

Opmaak in Illustrator ME voor serie medische producten voor wondverzorging.

Dermacyn


Spirit! Jeugd en opvoedhulp
Brochure en posters

Luna 3 hielp Studio Brouwer om brochure en posters voor de Arabische en Turkse doelgroep van Spirit! (tegenwoordig 'Levvel') vorm te geven.

Spirit!
Arabische brochure voor Spirit!
Arabisch boek internationale rekenkamers


Rekenkamer
Boek 'The Art of Audit'

Arabische versie van boek waarin interviews met acht presidenten van internationale rekenkamers. Ontwerp oorspronkelijke Engelse versie: WAT Ontwerpers.

Rekenkamer

العَرَبِيةُ

Schrift

Het Arabische alfabet omvat 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven met uitzondering van de cijfers, die van links naar rechts worden genoteerd. Meerbladige uitgaven gaan van achter naar voren. In tegenstelling tot het Latijnse schrift zijn de lettervormen in het Arabisch afhankelijk van de plek waar ze zich in een woord bevinden. Iedere letter heeft dan ook vier verschillende schrijfvormen, afhankelijk of de letters in het begin, het midden, het einde van een woord of in geïsoleerde vorm voorkomt. Het schrift wordt met een aantal kleine aanpassingen ook gebruikt om o.a. het Farsi, Urdu en Dari weer te geven.

Kenmerken

In het Arabische schrift worden, net zoals in andere Semitische talen, alleen de medeklinkers geschreven. Door ervaring en het zinsverband weet de lezer de bijbehorende korte klinkers zelf aan te vullen. In bijvoorbeeld religieuze teksten, woordenboeken en kinderboeken staan wel klinkers aangegeven in de vorm van kleine tekentjes boven en onder de medeklinkers. Soms tref je deze zogenaamde diakritische tekens ook aan in gewone, dagelijkse teksten. Dit is om verwarring te voorkomen bij de uitspraak en soms ook de betekenis van een specifiek woord te verduidelijken. Zie bijvoorbeeld de tussenkop hierboven, waar drie klinkertekens boven en 1 klinkerteken onder het woord 'Arabisch' zijn aangegeven.